Groenrecycling

Veluwenkamp is een erkend groenrecyclingbedrijf. Wij zorgen voor duurzame toepassing van uw groenafval. Bij groenafval kunt u denken aan de inname van bermmaaisel en maaisel uit sloten, gemengd groen, plantsoenafval en schoffelvuil. Verder zijn blad, takken en ander snoeihout, stobben en snippers welkom ter compostering.

Het groenafval wordt via milieuvriendelijke compostering omgezet in nieuwe en bruikbare groenproducten.
Zowel het eigen als aangeleverde groenafval van derden wordt verwerkt tot kwalitatief hoogwaardige compost. We bieden biomassamateriaal aan als brandstof voor biomassacentrales en leveren houtchips voor houtkachels van bijvoorbeeld zwembaden.

Locaties

Op onze hoofdvestiging aan de Hilsdijk in Hattem ligt onze op- en overslag. Op deze locatie, die voldoet aan alle milieu- en veiligheidseisen, wordt het groenafval ingezameld, bewerkt, verwerkt en geschikt gemaakt voor biomassa. Zo wordt het groenafval een aantal maanden in depot gezet, waarna het geshredderd wordt en vervolgens gezeefd naar twee producten: houtsnippers (shredds) en humusrijke grond. Deze worden daarna ter transport aangeboden. Zie ook onderstaand filmpje voor een impressie van dit proces.

Tevens ontvangen we hier sloot- en bermmaaisel voor opslag en verder transport en is hier de milieustraat gevestigd.

Aan de Zuthemerweg in Zwolle beschikt ons bedrijf over een locatie waar compost gemaakt wordt. Deze hoogwaardige compost begint als grof tuin- en plantsoenafval en bermgras, waarna we middels verkleinen, het omzetten van de "composttafel" en het zeven, in acht weken een prachtig eindproduct creëren. Door het composteren rond de 60C sterven de kiemen van onkruid en andere planten, waardoor de compost een goede voedingsbron is voor uw tuin, zonder deze te "vervuilen" met planten die u liever niet hebt. Daarnaast verbetert het de bodemstructuur, de waterhuishouding en het bodemleven. Zo is compost een natuurvriendelijke en prima vervanger van kunstmest

Op beide locaties hebben we het jaar rond ook een hoeveelheid compost voor de contante verkoop aan particulieren. Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie.

Terug