Veluwenkamp excelleert met behalen van hoogste trede CO2-prestatieladder

8 Oktober, 2015 14:07

Na het onlangs behalen van de hoogste trede 3 op de PSO ladder excelleert Veluwenkamp opnieuw met het in één keer behalen van de hoogste trede 5 op de CO2-Prestatieladder.

Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. De CO2-Prestatieladder is het succesvolle instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2-uitstoot en concrete besparingen op energie te realiseren. Bedrijven worden gestimuleerd een zo hoog mogelijk trede te behalen omdat het CO2-reductie combineert met economisch voordeel bij aanbestedingen.

Het hoogst haalbare niveau: Trede 5.

Het woord ‘trede’ zegt het al, meestal wordt het hoogste niveau in stappen behaald. Veluwenkamp zette echter een reuzenstap en certificeerde zich in september 2015 in één keer. En dat is best bijzonder! De certificering bestendigt en versterkt het imago van Veluwenkamp als duurzame leverancier en duurzame werkgever. Zij bevordert en beloont het delen van gevonden oplossingen en vernieuwing, zowel intern als extern. De Veluwenkamp dienstverlening wordt daardoor continu verbeterd door innovatie. En zij creëert voortdurend ook meer toegevoegde waarde van haar leveranciers door duurzaam in te kopen. Het behalen van de hoogste trede in één keer en in korte tijd zegt veel over Veluwenkamp en haar stakeholders namelijk: duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord op het hoogste niveau.

De belangrijkste punten op Trede 5 zijn dat Veluwenkamp:

- beschikt over een CO2-emissie-inventaris voor haar eigen CO2-uitstoot (scope 1 en 2) en van haar onderaannemers en leveranciers.
- aantoont dat de geformuleerde kwantitatieve ketenemissie doelstellingen worden gerealiseerd.
- zich publiekelijk committeert aan een CO2-reductieprogramma van overheid of maatschappelijke organisatie.
- aantoont initiatiefnemer te zijn van een CO2 reductie sector- en keteninitiatief.
- aantoont een relevante bijdrage te leveren aan een innovatief CO2-reductie programma.

Voor meer informatie over de CO2-Prestatieladder kijk hier.

< Veluwenkamp verwelkomt u op De Groene Sector Vakbeurs Veluwenkamp onderscheiden met keurmerk Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO). >