Veluwenkamp onderscheiden met keurmerk Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO).

16 Juli, 2015 09:45

Sociale betrokkenheid met de omgeving is voor Veluwenkamp net zo belangrijk als de zorg voor het milieu. Volledig in lijn met het social return beleid is Veluwenkamp op 15 juli 2015 gecertificeerd op het hoogste niveau van de PSO-ladder, trede 3. Het PSO-keurmerk is voor organisaties die op duurzame wijze werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De PSO ladder meet hoeveel een bedrijf bijdraagt aan deze werkgelegenheid. Volgens het juryrapport draagt Veluwenkamp meer dan gemiddeld bij aan de werkgelegenheid van kwetsbare groepen. De PSO ladder weegt directe en indirecte sociale bijdragen beide mee. Directe bijdragen zijn plaatsingen van personen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie in het eigen bedrijf. Indirecte bijdragen zijn gericht op inkoop en/of uitbesteden van werk bij bedrijven met een PSO-erkenning of SW-bedrijven.

Algemeen directeur trots op PSO-certificering

Michel Dijk: “Het PSO keurmerk is een erkenning voor organisaties zoals Veluwenkamp die socialer dan gemiddeld ondernemen. Ondernemen met aandacht voor het milieu en waar sociaal ethische normen en winst met elkaar in balans zijn; dat is waar Veluwenkamp al ruim 45 jaar voor staat. Dat wij gecertificeerd worden op het hoogste niveau van de Prestatieladder Sociaal Ondernemen is een kroon op ons sociale beleid."

Voor meer informatie over PSO kijk hier.

< Veluwenkamp excelleert met behalen van hoogste trede CO2-prestatieladder Nationale inzamelactie taxussnoeisel voor chemokuren >