Veluwenkamp wint aanbesteding met uitstekend KRW-projectplan voor Waterschap Vallei en Veluwe

18 Mei, 2015 14:41

Het waterschap deed onlangs de UAVGC-uitvraag om het Toevoerkanaal tussen Apeldoorn en Terwolde te verbeteren op terrein van ecologie, waterhuishouding en het beheer en onderhoud. Door proactief en creatief in te spelen op deze wensen en eisen, een ‘groen hart’ en met een scherp oog voor economische haalbaarheid heeft Veluwenkamp deze opdracht weten te verwerven.

Het project bestaat uit een combinatie van het inrichten van natuurlijke oevers (KRW-maatregel) en het borgen van de waterkwaliteit en waterkwantiteit. Om te kunnen voldoen aan de KRW-eisen en het verhogen van de GEP-score (Goed Ecologisch Potentieel) moet het Toevoerkanaal een meer natuurlijk karakter krijgen waarbij de biodiversiteit van wilde planten en dieren een sleutelrol speelt. De KRW-werkzaamheden bestaan o.a. uit het verwijderen en deels vervangen van ca. 6 km gecreosoteerde beschoeiing, het uitbaggeren van de watergangen circa 10.000 m3 groot, het herprofileren van de oevers en aanbrengen van oeverbeschermingsvoorzieningen, gronddammen met duikers en het aanleggen van een breedspoor onderhoudspad met hekkenroute. Met een gedegen projectplan "in harmonie samenwerken aan natuurlijke balans" heeft Veluwenkamp zich kunnen presenteren als de proactieve partner in infra en cultuurtechniek. Creatieve oplossingen op terrein van ecologie worden gekoppeld aan doelmatigheid, duurzaamheid, kostenbewustzijn en vooral oog voor de leefomgeving. De uitvoering start in juni en de oplevering is in december 2015.

< Wim van Beek na 35 jaar dienstverband met pensioen Ruim baan voor onze nieuwe mobiele kraan >