Nieuws

Veluwenkamp bestijgt prestatieladders voor socialer ondernemen en CO2-reductie

Ondernemen met aandacht voor het milieu en waar sociaal ethische normen en winst met elkaar in balans zijn; dat is waar Veluwenkamp voor staat. Veluwenkamp streeft er naar om in juni 2015 gecertificeerd te worden op de hoogste Trede 3 van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) en in september 2015 op het hoogste niveau 5 van versie 2.2 van de CO2-prestatieladder. Natuurlijk is het beleid gericht op het voldoen aan de eisen van opdrachtgevers maar ook op het voorkomen of beperken van negatieve effecten op het milieu. Het positief bijdragen aan de sociale omgeving hoort daar onlosmakelijk bij.

Lees meer

Veluwenkamp renoveert 6100 m² waterkering

 

Veluwenkamp gaat in opdracht van Waterschap Zuiderzeeland het onderhoud uitvoeren aan 6100 m² primaire waterkeringen aan de oost- en zuidzijde van Flevoland en de Noordoostpolder. Het werk bestaat uit het onder profiel herzetten en herstraten van dijkbekledingen en klinkerverhardingen. 

Lees meer

Ontmoet “het nieuwe Veluwenkamp” tijdens de Infra Relatiedagen in Hardenberg.

Standnummer: 451
Op 10 t/m 12 februari 2015 vinden in Hardenberg weer de Infra Relatiedagen plaats. Bent u werkzaam in de grond-, weg- en/of waterbouw dan is dit hèt evenement waar wij u graag ontmoeten.

Lees meer

Veluwenkamp ondertekent MVO convenant

Op woensdag 4 februari jl. heeft Veluwenkamp samen met 17 andere bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden het MVO convenant "Noordwest Veluwe verduurzaamt" ondertekend. Het doel van dit Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen convenant is om samen een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de regio.

Lees meer

Veluwenkamp op koers met strategiewijziging

Vrijdag jl. was de eindejaarbijeenkomst van Veluwenkamp waarbij algemeen directeur Michel Dijk het voltallige personeel heeft bijgepraat. De belangrijkste boodschap was dat Veluwenkamp op koers ligt met het doorvoeren van de strategiewijziging èn dat 2014 naar verwachting met een bescheiden positief resultaat afgesloten wordt.

Lees meer

Opdracht van Waterschap voor maaionderhoud van 900 km watergang

Veluwenkamp heeft de voorlopige gunning gekregen voor het maaionderhoud van watergangen voor waterschap Brabantse Delta.

Lees meer

Veluwenkamp verwerft opdracht voor verwerking groenafval van 3 gemeenten

Veluwenkamp heeft de voorlopige gunning gekregen voor het inzamelen en verwerken van het groenafval van de gemeenten Elburg, Oldebroek en Nunspeet op de Noord West Veluwe.

Lees meer

ISO en VCA hercertificering

Dankzij de inzet van onze medewerkers zijn wij september jl. wederom geslaagd voor ISO en VCA. Een verlenging voor een periode van 3 jaar.

Lees meer
Getoond 11–18 van 1812next